کاربر شماره 60951

داستان کاربر شماره 60951

کاربر شماره 60951 عزيز، در تاريخ 9 اسفند 1397 - 08:55 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 4 بيمار در 4 استان به مبلغ 184,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 60951 به 4 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم