کاربر شماره 5885

داستان کاربر شماره 5885

کاربر شماره 5885 عزيز، در تاريخ 9 فروردین 1397 - 06:19 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 127 بيمار در 18 استان به مبلغ 20,078,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5885 به 127 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم