کاربر شماره 5885

داستان کاربر شماره 5885

کاربر شماره 5885 عزيز، در تاريخ 9 فروردین 1397 - 06:19 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 29 بيمار در 12 استان به مبلغ 4,418,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5885 به 29 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم