کاربر شماره 5885

داستان کاربر شماره 5885

کاربر شماره 5885 عزيز، در تاريخ 9 فروردین 1397 - 06:19 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 117 بيمار در 17 استان به مبلغ 17,088,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5885 به 117 نفر در 17 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم