فهیمه تردست

داستان فهیمه

فهیمه تردست عزيز، در تاريخ 26 اسفند 1396 - 10:15 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 114 بيمار در 20 استان به مبلغ 2,241,600 تومان کمک کرده است.

اهدا

فهیمه به 114 نفر در 20 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم