اُ گالری ogallery.net

داستان اُ گالری

اُ گالری به مديريت اركيده درودی، در پاييز ١٣٩٣ درهای خود را در قلب تهران بر روی مخاطبين گشود. گالرى برآنست تا با معرفی آثار هنرمندان جوان و نوپا به بازار عمده‌ هنر در سطحی منطقه‌ای و نيز بين‌المللی، جايگاهی درخور برای آنان يافته و از طريق همكاری نزدیک با صاحبنظران عرصه‌ هنر، به نمايش آثاری ممتاز بپردازد كه بازگو كننده‌ی فرهنگ و نگرش خالق خود باشند.

اهدا

اُ گالری به 20 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم

سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما