کاربر شماره 45376

داستان کاربر شماره 45376

کاربر شماره 45376 عزيز، در تاريخ 25 دی 1397 - 09:29 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 17 بيمار در 9 استان به مبلغ 810,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 45376 به 17 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم