کاربر شماره 43058

داستان کاربر شماره 43058

کاربر شماره 43058 عزيز، در تاريخ 10 دی 1397 - 01:14 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 2 استان به مبلغ 515,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 43058 به 3 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم