کاربر شماره 415

داستان کاربر شماره 415

کاربر شماره 415 عزيز، در تاريخ 11 آبان 1396 - 12:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 206 بيمار در 22 استان به مبلغ 13,564,624 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 415 به 206 نفر در 22 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم