کاربر شماره 415

داستان کاربر شماره 415

کاربر شماره 415 عزيز، در تاريخ 11 آبان 1396 - 12:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 122 بيمار در 18 استان به مبلغ 8,493,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 415 به 122 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم