اکبر محمدلو

داستان اکبر

اکبر محمدلو عزيز، در تاريخ 11 آبان 1396 - 12:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 266 بيمار در 23 استان به مبلغ 16,945,624 تومان کمک کرده است.

اهدا

اکبر به 266 نفر در 23 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم