کاربر شماره 415

داستان کاربر شماره 415

کاربر شماره 415 عزيز، در تاريخ 11 آبان 1396 - 12:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 98 بيمار در 18 استان به مبلغ 6,821,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 415 به 98 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم