کاربر شماره 40765

داستان کاربر شماره 40765

کاربر شماره 40765 عزيز، در تاريخ 5 دی 1397 - 05:45 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 9 بيمار در 5 استان به مبلغ 748,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40765 به 9 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم