کاربر شماره 40765

داستان کاربر شماره 40765

کاربر شماره 40765 عزيز، در تاريخ 5 دی 1397 - 05:45 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 6 بيمار در 4 استان به مبلغ 598,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40765 به 6 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم