کاربر شماره 40765

داستان کاربر شماره 40765

کاربر شماره 40765 عزيز، در تاريخ 5 دی 1397 - 05:45 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 18 بيمار در 6 استان به مبلغ 1,328,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40765 به 18 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم