00447771525192 00447771525192

داستان 00447771525192

00447771525192 00447771525192 عزيز، در تاريخ 27 آذر 1397 - 02:14 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 44 بيمار در 12 استان به مبلغ 7,895,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

00447771525192 به 44 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم