كاربر 1365

داستان كاربر

كاربر 1365 عزيز، در تاريخ 19 آذر 1397 - 04:05 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 63 بيمار در 15 استان به مبلغ 4,725,978 تومان کمک کرده است.

اهدا

كاربر به 63 نفر در 15 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم