Saba Sha

داستان Saba

Saba Sha عزيز، در تاريخ 9 اسفند 1396 - 09:37 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 98 بيمار در 18 استان به مبلغ 19,830,552 تومان کمک کرده است.

اهدا

Saba به 98 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم