کاربر شماره 37483

داستان کاربر شماره 37483

کاربر شماره 37483 عزيز، در تاريخ 11 آذر 1397 - 03:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 26 بيمار در 11 استان به مبلغ 9,011,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 37483 به 26 نفر در 11 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم