کاربر شماره 36656

داستان کاربر شماره 36656

کاربر شماره 36656 عزيز، در تاريخ 5 آذر 1397 - 04:12 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 18 بيمار در 10 استان به مبلغ 800,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 36656 به 18 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم