کاربر شماره 35184

داستان کاربر شماره 35184

کاربر شماره 35184 عزيز، در تاريخ 22 آبان 1397 - 04:14 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 20 بيمار در 10 استان به مبلغ 1,353,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 35184 به 20 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم