کاربر شماره 35184

داستان کاربر شماره 35184

کاربر شماره 35184 عزيز، در تاريخ 22 آبان 1397 - 04:14 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 7 بيمار در 6 استان به مبلغ 310,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 35184 به 7 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم