کاربر شماره 35184

داستان کاربر شماره 35184

کاربر شماره 35184 عزيز، در تاريخ 22 آبان 1397 - 04:14 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 8 بيمار در 6 استان به مبلغ 360,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 35184 به 8 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم