خیریه طرح انفاق مپنا

داستان خیریه

خیریه طرح انفاق مپنا عزيز، در تاريخ 20 آبان 1397 - 01:07 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 95 بيمار در 19 استان به مبلغ 38,066,948 تومان کمک کرده است.

اهدا

خیریه به 95 نفر در 19 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم