کاربر شماره 32956 سپيده شيدايى

داستان کاربر شماره 32956

کاربر شماره 32956 سپيده شيدايى عزيز، در تاريخ 1 آبان 1397 - 10:36 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 8 بيمار در 7 استان به مبلغ 2,341,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 32956 به 8 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم