کاربر شماره 31593

داستان کاربر شماره 31593

کاربر شماره 31593 عزيز، در تاريخ 18 مهر 1397 - 09:59 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 47 بيمار در 12 استان به مبلغ 3,240,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 31593 به 47 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم