کاربر شماره 292583

داستان کاربر شماره 292583

کاربر شماره 292583 عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1399 - 10:41 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 2 استان به مبلغ 104,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 292583 به 3 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم