کاربر شماره 27297

داستان کاربر شماره 27297

کاربر شماره 27297 عزيز، در تاريخ 28 شهریور 1397 - 04:20 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 43 بيمار در 12 استان به مبلغ 4,999,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 27297 به 43 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم