کاربر شماره 268003

داستان کاربر شماره 268003

کاربر شماره 268003 عزيز، در تاريخ 7 شهریور 1399 - 08:27 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 10 بيمار در 5 استان به مبلغ 95,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 268003 به 10 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم