کاربر شماره 26014

داستان کاربر شماره 26014

کاربر شماره 26014 عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1397 - 12:13 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 45 بيمار در 16 استان به مبلغ 1,031,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 26014 به 45 نفر در 16 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم