کاربر شماره 199910

داستان کاربر شماره 199910

کاربر شماره 199910 عزيز، در تاريخ 21 اردیبهشت 1399 - 08:28 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 12 بيمار در 7 استان به مبلغ 613,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 199910 به 12 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم