کاربر شماره 196055

داستان کاربر شماره 196055

کاربر شماره 196055 عزيز، در تاريخ 15 اردیبهشت 1399 - 06:13 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 6 بيمار در 5 استان به مبلغ 183,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 196055 به 6 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم