کاربر شماره 195438

داستان کاربر شماره 195438

کاربر شماره 195438 عزيز، در تاريخ 14 اردیبهشت 1399 - 06:41 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 14 بيمار در 7 استان به مبلغ 211,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 195438 به 14 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم