کاربر شماره 193251 -

داستان کاربر شماره 193251

کاربر شماره 193251 - عزيز، در تاريخ 11 اردیبهشت 1399 - 08:52 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 8 بيمار در 6 استان به مبلغ 18,500 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 193251 به 8 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم