کاربر شماره 190927

داستان کاربر شماره 190927

کاربر شماره 190927 عزيز، در تاريخ 7 اردیبهشت 1399 - 09:40 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 30 بيمار در 9 استان به مبلغ 470,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 190927 به 30 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم