کاربر شماره 168864

داستان کاربر شماره 168864

کاربر شماره 168864 عزيز، در تاريخ 14 فروردین 1399 - 09:52 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 67 بيمار در 15 استان به مبلغ 8,687,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 168864 به 67 نفر در 15 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم