کاربر شماره 15173 حس مهر

داستان کاربر شماره 15173

کاربر شماره 15173 حس مهر عزيز، در تاريخ 10 تیر 1397 - 06:01 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 94 بيمار در 17 استان به مبلغ 1,157,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 15173 به 94 نفر در 17 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم