کاربر شماره 15095

داستان کاربر شماره 15095

کاربر شماره 15095 عزيز، در تاريخ 10 تیر 1397 - 08:59 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 178 بيمار در 22 استان به مبلغ 62,749,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 15095 به 178 نفر در 22 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم