کاربر شماره 15095

داستان کاربر شماره 15095

کاربر شماره 15095 عزيز، در تاريخ 10 تیر 1397 - 08:59 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 195 بيمار در 22 استان به مبلغ 67,460,900 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 15095 به 195 نفر در 22 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم