کاربر شماره 1424

داستان کاربر شماره 1424

 

کاربر شماره 1424 عزیز، در تاریخ 23 آذر 1396 - 04:09 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 30 بیمار در 14 استان به مبلغ 423,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 1424 به 30 نفر در 14 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم