کاربر شماره 1424

داستان کاربر شماره 1424

کاربر شماره 1424 عزيز، در تاريخ 23 آذر 1396 - 04:09 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 65 بيمار در 17 استان به مبلغ 769,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 1424 به 65 نفر در 17 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم