کاربر شماره 133745

داستان کاربر شماره 133745

کاربر شماره 133745 عزيز، در تاريخ 30 دی 1398 - 03:51 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 5 استان به مبلغ 780,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 133745 به 11 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم