سمیه گلی

داستان سمیه

 

سمیه گلی عزیز، در تاریخ 11 آذر 1396 - 09:57 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 24 بیمار در 9 استان به مبلغ 740,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

سمیه به 24 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم