کاربر شماره 107916

داستان کاربر شماره 107916

کاربر شماره 107916 عزيز، در تاريخ 5 آذر 1398 - 08:33 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 5,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 107916 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم