کاربر شماره 101203

داستان کاربر شماره 101203

کاربر شماره 101203 عزيز، در تاريخ 27 مهر 1398 - 04:10 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 10 بيمار در 5 استان به مبلغ 500,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 101203 به 10 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم