کاربر شماره 101050

داستان کاربر شماره 101050

کاربر شماره 101050 عزيز، در تاريخ 26 مهر 1398 - 04:33 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 16 بيمار در 8 استان به مبلغ 86,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 101050 به 16 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم