کاربر شماره 101050

داستان کاربر شماره 101050

کاربر شماره 101050 عزيز، در تاريخ 26 مهر 1398 - 04:33 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 5,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 101050 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم