علی دهقانی

داستان علی

علی دهقانی عزيز، در تاريخ 12 مرداد 1395 - 09:58 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 144 بيمار در 18 استان به مبلغ 8,679,200 تومان کمک کرده است.....

اهدا

علی به 144 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم