علی دهقانی

داستان علی

علی دهقانی عزيز، در تاريخ 12 مرداد 1395 - 09:58 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 143 بيمار در 16 استان به مبلغ 8,679,100 تومان کمک کرده است.....

اهدا

علی به 143 نفر در 16 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم