علی دهقانی

داستان علی

 

علی دهقانی عزیز، در تاریخ 12 مرداد 1395 - 09:58 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 141 بیمار در 16 استان به مبلغ 8,677,100 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

علی به 141 نفر در 16 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم