سارینا شش ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

 سارینا شش ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارینا شش ساله به دلیل فلج مغزی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر سارینا کارگر ساختمانی است که در حال حاضر به دلیل رکود کار ساخت و ساز بیکار می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در خانه ای استیجاری در زرین شهر اصفهان زندگی می کنند.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان سارینای عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت