یگانه زهرا دوساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

یگانه زهرا دوساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یگانه زهرا دوساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان الغدیر ابهر بستری شده است.

یگانه زهرا سابقه تشنج دارد و به دلیل زمین خوردن دچار شکستگی دست نیز شده است.

پدر و مادر یگانه زهرا از هم جدا شده‌اند و یگانه زهرا به همراه مادرش در یک منزل استیجاری در ابهر سکونت دارند و تحت پوشش بهزیستی می‌باشند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یگانه زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر یگانه زهرا قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشد و جهت درمان فرزندش، نیازمند حمایت و یاری شما مهریاران عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت