یگانه تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

یگانه تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یگانه تازه متولد به دلیل زردی(ایکتر)در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر یگانه کارگر شهرداری بوده و مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار شده ‌و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای سبزوار سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یگانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

یگانه به دلیل عدم توانایی مالی خانواده جهت پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر یگانه قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و جهت تامین هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده