یکتا(2) نه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

یکتا(2) نه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یکتا نه ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر یکتا کارگر بوده و در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای دولت آباد اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یکتای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

یکتای عزیز که در هشت ماه گذشته نیز به دلیل بالا بودن اسید اوریک و آمونیاک خون در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل عفونت ریه و تشنج دوباره بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت