یکتا یک ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

یکتا یک ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یکتا یک ماهه به دلیل تشنج و تنگی نفس در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

یکتا از بدو تولد درگیر این بیماری است و بصورت مکرر در بیمارستان بستری می شود.

پدر یکتا شاگرد مغازه و مادرش خانه دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در خانه ای استیجاری در شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان ساکن هستند.

به دلیل درآمد بسیار پایین پدر خانواده و هزینه های بالای درمان یکتا این خانواده به حمایت مالی نیازمند می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت