یوسف چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

یوسف چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یوسف چهارماهه به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر یوسف صیاد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در خانه شخصی در روستای گبولان شهرستان کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یوسف عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر یوسف قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت