یوسف شش‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

یوسف شش‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یوسف شش‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

یوسف عزیز مبتلا به آبله مرغان بوده و خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی، برای درمان به موقع وی اقدام نکرده‌اند و اکنون یوسف به دنبال ضعف و بیحالی به این مرکز مراجعه کرده است.

پدر یوسف معتاد است و در کمپ ترک اعتیاد بسر می‌برد و مادر یوسف خانه‌دار است و مشکل عصبی دارد.

مادر به همراه چهار فرزند خود که یکی از فرزندان مشکل تشنج دارد در منزلی استیجاری در میبد یزد زندگی می‌کنند و از طریق کمکهای اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یوسف عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

یوسف از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

بخشی از هزینه درمان یوسف، توسط اطرافیان این خانواده پرداخت شده و مادر جهت تأمین باقیمانده هزینه درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت