یلدا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

یلدا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یلدا نوزاد تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل نارس بودن و کم وزن بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است و تحت مراقبت و درمان است.

پدر یلدا چوپان و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای نورآباد لرستان ساکن هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یلدای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 28 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویر برداری، اکو و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت