یسنا(2)یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

یسنا(2)یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسنا یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر یسنا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

با توجه به فصلی بودن کار پدر، وی بیشتر مواقع بیکار است و درآمدی ندارد و خانواده از لحاظ مالی بسیار در مضیقه می‌باشند.

یسنا به همراه پدر و مادر در روستای سرآبتاوه یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

یسنای عزیز که در سه ماه گذشته نیز به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل بیماری قلبی و برای دومین بار در این مرکز بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت