یسنا یک‌ساله به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

یسنا یک‌ساله به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسنا یک‌ساله به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

یسنای عزیز علاوه بر این دچار بیماری قلبی نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبتهای ویژه باشد.

پدر یسنا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای خورشید نکا سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این خانواده به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشند به همین دلیل هزینه‌های درمان یسنا به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر یسنا قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت