یسنا یک‌ساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

یسنا یک‌ساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسنا یک‌ساله به دلیل تب شدید در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

یسنای عزیز از بدو تولد تشنج داشته و اکنون با تب بالا بستری شده و تحت درمان است.

پدر یسنا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

یسنا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر یسنا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت