یسنا دو ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است.

یسنا دو ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسنا دو ماهه به دلیل پنومونی در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر یسنا کارگر روزمزد ساختمانی است که مدتی است به دلیل رکود کار ساختمان سازی بیکار می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده با شش فرزند خود در روستای همت آباد زاهدان سکونت دارند و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان یسنا نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت