یسنا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

یسنا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسنا تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر یسنا که مبتلا به دیابت است کارگر کارخانه می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در فیروزآباد میبد زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این خانواده قادر به تأمین هزینه درمان فرزندشان نمی‌باشند و به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند تا هر دو فرزندشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت