یسرا یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

یسرا یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسرا یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر یسرا در حال حاضر بیکار و مادرش خانه دار است.

خانواده یسرا از عشایر استان فارس می باشند و این خانواده 7 نفره در حال حاضر در منطقه ای در نزدیکی یزد سکونت دارند.

خانواده یسرا به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت